Warehousing en opslag

Heeft u tijdelijk of permanent meer maga­zijn­ruimte nodig?
Doeleman Logistiek slaat uw goederen professio­neel en vak­kundig op. Door onze jaren­lange kennis, ervaring én betrok­ken­heid, brengen wij dat extra stukje toege­voegde waarde. Van seizoens­gebonden produkten als food tot hoog­waar­dige consumen­ten-electro­nica en archief; wij beseffen dat het úw goederen zijn die bij ons liggen opge­slagen.
Compleet diensten­pakket
Opslag is een onderdeel van ons complete diensten­pakket. Zo kunt u ook voor andere logis­tieke activi­teiten bij ons terecht. Te denken valt aan:
  • Lossing van zeecontainers
  • Realtime voorraadbeheer (24/7)
  • Orderpick- en verzendactiviteiten
  • Douane-activiteiten (AEO gecerti­fi­ceerd)
  • In-, om- en uitpak werkzaam­heden
  • Transport (in eigen beheer)
  • Diverse werkzaamheden als assem­bleren, uit­sor­teren, labelen, kwaliteits­con­trole, retouren­ver­werking etc.
Over Doeleman Logistiek
‘Warehousing en opslag’ is slechts een onder­deel van het totale diensten­pakket van Doeleman Logistiek. 
Voor méér en algemene informatie over ons bedrijf, kijk op onze site Doeleman.nl
Stenvers online